Kontoret kommer att vara semesterstängt under vecka 29 & 30

Redovisning

Vi på Novareko hjälper dig med hela eller delar av bokföringen. I den löpande bokföringen ingår allt från att bokföra och betala leverantörsfakturor till att skicka ut kundfakturor och påminnelser.

Tillsammans skräddarsyr vi ett paket som passar just er.

Löpande bokföring

Löpande bokföring är en kontinuerlig process där alla affärshändelser hos ett företag bokförs i realtid eller nära realtid. Det innebär att varje transaktion, oavsett om det är en inkomst, utgift, skuld eller tillgång, registreras i företagets bokföringssystem. Syftet är att alltid ha en aktuell och korrekt bild av företagets ekonomiska ställning.

Varje affärshändelse i löpande bokföring ska stödjas av en verifikation, till exempel en faktura eller ett kvitto. Detta säkerställer att alla poster kan verifieras och att bokföringen uppfyller kraven för god redovisningssed.

Låt oss på Novareko sköta hela eller delar av den löpande bokföringen, så spar du tid till ditt företagande.

Redovisning

Novareko erbjuder hjälp med hela eller delar av bokföringen, inklusive leverantörs- och kundfakturor samt påminnelser. Vi skräddarsyr paket efter era behov för att säkerställa korrekt och aktuell ekonomisk redovisning.

Känns det krångligt med bokföringen?

Tycker du att det är svårt med bokföring eller vill du få tid över till annat? Låt oss ta hand om bokföringen åt dig och ditt företag. Vi hittar en lösning som passar just ditt företag eller verksamhet. Kontakta oss gärna så kan vi prata mer om vad vi skulle kunna göra för dig och ditt företag.