Kvalitet

Novareko Redovisning AB är redovisningsbyrån för små och medelstora företag. Novareko grundades 2010, och idag är vi sju medarbetare, varav fyra är auktoriserade redovisningskonsulter. Vi sköter din löpande bokföring, bokslut, deklarationer, löner och mycket mer. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar dig och ditt företag.

Novarekos kvalitetsstämpel garanteras genom att vi är anslutna till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, Srf. För att bli medlem i Srf krävs dokumenterad utbildning, erfarenhet och kompetens. Vi är inte bara till för Ert företag, utan även för Er som företagare.

Srf auktoriserad byrå

Srf konsulterna är det ledande branschförbundet för redovisningskonsulter och lönekonsulter. Srf konsulterna grundades 1936 och driver en fort-löpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. Srf konsulterna bedriver också en omfattande informations och utbildningsverksamhet.

Förbundet har omkring 6 000 medlemmar, varav cirka 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Srf utför kvalitetskontrollbesök minst var sjätte år för att kontrollera att Rex följs. Novareko Redovisning genomgick en kvalitetskontroll i december 2017.

Att bli auktoriserad av Srf konsulterna kan liknas med en kvalitetsstämpel som säkrar trygghet, kompetens och förtroende.

Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Behöver du hjälp med deklarationen?

Lugn, vi hjälper dig! Vi upprättar deklarationer till alla bolagsformer. Kontakta oss idag så ser vi hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag!