Lön

Vi hjälper till med löneberedning, hanterar reseräkningar och utlägg, rapporterar kontrolluppgifter och allt annat som hör till din lönehantering.

Arbetsgivarens ansvar

Lön är ersättning som betalas för utförande av arbete. Det är arbetsgivarens ansvar att rätt lön betalas ut till rätt person och i rätt tid. Arbetsgivaravgifter ska redovisas och betalas till skatteverket varje månad.

När det gäller löneadministration är det viktigt att ha god kännedom om de lagstiftningar och avtal som tillämpas.

Rätt lön i rätt tid, det är viktigt. Vi fixar det.

Lön

Vi tar hand om löneberedning, reseräkningar, utlägg och kontrolluppgifter. Rätt lön, i tid, är avgörande. Vi ser till att allt hanteras korrekt och enligt lag och avtal.

Önskar du hjälp med lönehantering?

Låt oss ta hand om lönehanteringen åt dig och ditt företag. Det är många lagar och regler att känna till och därför kan det vara bra att ta hjälp med det. Detta har vi på Novareko full koll på. Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa ditt företag med lönehanteringen.