Välkommen

Novareko Redovisning AB är redovisningsbyrån för små och medelstora företag.

Novareko grundades 2010, och idag är vi sex medarbetare, varav fyra är auktoriserade redovisningskonsulter.

Vi sköter din bokföring, bokslut, deklarationer, löner och mycket mer.

Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar dig och ditt företag.

.

Information gällande Coronaviruset

Novareko Redovisning som företag och alla medarbetare på Novareko följer de instruktioner och riktlinjer som myndigheterna ger.

Med anledning av den nuvarande utvecklingen av viruset och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi av omtanke för alla några förebyggande försiktighetsåtgärder.

  • Använd helst andra kontaktvägar än att besöka vårt kontor.
  • För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd.

Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig vänta med att göra besök hos oss till dess att du är frisk igen.

Tack!

September

Nu är hösten här!

På grund av pandemin så fortsätter att i första hand använda andra kontaktvägar än att besöka vårt kontor!