Värnskatten avskaffas

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallde värnskatten avskaffas. Det innebär att den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med 5 procentenheter.

2019-12-16 16:15