Sänkt skatt för personer över 65 år

Skatten för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år sänks för en inkomst mellan cirka 17 000 kr och 115 000kr per månad. Sänkningen sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

2019-12-16 16:09