Sänkt reklamskatt

Med målsättning att så småningom helt avskaffa reklamskatten sänks skatten från 7,65 procent till 6,9 procent samtidigt som gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 60 000kr till 100 000kr. Reklamskatt tas ut på bland annat annonser i reklamblad, fysiska annonstavlor och reklam på bio.

2019-12-16 15:39