Rot och Rut kräver elektronisk betalning

För att få rätt till skattereduktion för Rot och Rut ska det inte längre gå att betala för det utförda arbetet med kontanter, utan det krävs att betalningen sker elektroniskt. De nya reglerna är ett led i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och ska motverka felaktiga betalningar.

2019-12-16 16:11