Lägre skatt på lönen

Många har fått ökade kostnader under coronapandemin och därför har riksdagen beslutat att tillfälligt sänka skatten på arbete för åren 2021 0ch 2022. Skattesänkningen gäller för de som har en lön mellan 60 000 kr- 500 000 kr. Skattereduktionen kommer att regleras på skattsedeln och du behöver inte göra något själv.

Läs mer här

2021-11-23 16:53