Information gällande Coronaviruset

Information gällande Coronaviruset

Novareko Redovisning som företag och alla medarbetare på Novareko följer de instruktioner och riktlinjer som myndigheterna ger.

Med anledning av den nuvarande utvecklingen av viruset och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi av omtanke för alla några förebyggande försiktighetsåtgärder.

  • Använd helst andra kontaktvägar än att besöka vårt kontor.
  • För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd.

Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig vänta med att göra besök hos oss till dess att du är frisk igen.

Tack!

2020-03-18 13:56