Förslag om sänkt aktiekapital

Regeringen har lämnat in ett förslag om att aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000kr till 25 000kr. Lagändringen förväntas att träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer

2019-11-18 15:56