Bolagsskatten sänks!

Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. 

År 2020 är bolagsskatten 21,4%.

2019-12-06 15:45