Anställningsskyddet förlängs

Arbetstagares anställningsskydd har förlängts. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen har höjts till 69 år. När den åldern har uppnåtts kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Lagändringen träder i kraft i två omgånngar. Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 höjs den till 69 år.

2019-12-16 15:58