Aktiekapitalet sänks till 25 000kr.

Den lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000kr till 25 000kr den 1 januari 2020. Ett privat aktiebolag som bildas före dagen för ikraftträdande ska ha ett aktiekapital på 50 000kr. Ett bolag anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare.

2019-12-16 15:35